VẠN HẢI GROUP cung cấp đầy đủ các dịch vụ logistics bổ trợ theo nhu cầu cầu của từng khách hàng và đặc thù của từng lô hàng với mức giá cả hợp lý.

  • Khai thuê Hải quan
  • Tư vấn và thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu
  • Gom hàng lẻ xuất khẩu và chia hàng lẻ nhập khẩu qua kho CFS
  • Đóng gói, dán nhãn bao bì, đóng kiện các loại hàng hóa
  • Cho thuê kho bãi
  • Chứng nhận xuất xứ cho hàng hóa (C/O)
  • Mua bảo hiểm, hun trùng, kiểm dịch,…

    KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI