Nội dung bài viết

Incoterms 2020 là bộ quy tắc có hiệu lực chính thức từ ngày 01/01/2020 được phát hành bởi Phòng Thương mại Quốc tế (ICC), bao gồm 11 điều kiện liên quan đến giá cả và trách nhiệm của các bên trong hoạt động giao dịch hàng hóa quốc tế. Trong bài viết này, Vạn Hải tóm tắt nội dung của các điều khoản trong phiên bản này. Cùng tìm hiểu ngay nhé!

bảng tóm tắt nội dung incoterms 2020

Incoterms 2020 bao gồm 11 điều khoản giao hàng, cụ thể:

07 điều kiện được áp dụng cho mọi phương thức vận tải, bao gồm: 

 • EXW – Ex Works (Giao tại xưởng)
 • FCA – Free Carrier (Giao cho người chuyên chở)
 • CPT – Carriage Paid To (Cước phí trả tới)
 • CIP – Carriage & Insurance Paid to (Cước phí và bảo hiểm trả tới)
 • DAP – Delivered At Place (Giao tại địa điểm)
 • DPU – Delivery at Place Unloaded (Giao tại địa điểm đã dỡ xuống)
 • DDP – Delivered Duty Paid (Giao đã trả thuế)

04  điều kiện chỉ áp dụng cho phương thức vận tải đường biển và đường thủy nội địa , bao gồm:

 • FOB – Free On Board (Giao hàng trên tàu)
 • FAS – Free Alongside Ship (Giao dọc mạn tàu)
 • CIF – Cost, Insurance & Freight (Tiền hàng, bảo hiểm và cước phí)
 • CFR –  Cost and Freight (Tiền hàng và cước phí)

Điều kiện EXW Incoterms 2020

Để tránh những rắc rối phát sinh trong quá trình vận chuyển hàng hóa, nếu bên mua không có kinh nghiệm và khả năng thực hiện các thủ tục liên quan đến lô hàng như vận chuyển, thủ tục hải quan, mua bảo hiểm, thì bên bán nên đề nghị ký hợp đồng theo điều kiện EXW Incoterms 2020.

Theo điều kiện này, bên bán chỉ cần đặt hàng ở tại xưởng của mình, bên mua sẽ trả tiền hàng (bằng giá trị invoice), sau đó sẽ tự chịu trách nhiệm và đảm nhận các vấn đề liên quan đến hàng hóa từ lúc nhận được hàng từ bên bán. Điều này giúp cho bên mua có quyền quyết định và chịu trách nhiệm cho mọi vấn đề liên quan đến hàng hóa kể từ khi nhận được hàng từ bên bán.

tóm tắt nội dung điều kiện EXW Incoterms 2020

Tóm tắt:

 • EXW có nghĩa là người bán giao hàng tại một địa điểm chỉ định (nhà kho hoặc nhà máy) và quyền định đoạt của người mua bắt đầu khi hàng hóa được đặt tại địa điểm đó;
 • Người bán không phải bốc xếp hàng hóa lên phương tiện vận chuyển hoặc làm thủ tục hải quan xuất khẩu;
 • Người bán chịu rủi ro đối với hàng hóa (hàng chưa xếp lên phương tiện vận tải) cho đến khi giao hàng tại điểm được chỉ định;
 • Điều kiện giao hàng EXW quy định trách nhiệm tối thiểu của người bán;
 • EXW có thể được áp dụng với mọi phương thức vận chuyển;
 • Delivery point = Named place: Địa điểm giao hàng chính là địa điểm được chỉ định.

Đọc thêm chi tiết điều kiện EXW Incoterms 2020

Điều kiện FCA Incoterms 2020

Nếu có khả năng, bên bán nên tự làm thủ tục hải quan xuất khẩu và chịu chi phí phát sinh cho việc đó, bằng cách đề nghị ký hợp đồng theo điều kiện FCA. Trong trường hợp này, bên bán sẽ dự tính trước tiền thuế xuất khẩu phải nộp và tính vào tiền hàng thu lại từ bên mua, để đảm bảo quyền lợi cho cả hai bên.

tóm tắt nội dung điều kiện FCA Incoterms 2020

Tóm tắt:

 • FCA có nghĩa là người bán chịu trách nhiệm giao hàng cho người mua bằng một trong hai cách sau đây: Nếu địa điểm giao hàng chỉ định là cơ sở của người bán, hàng sẽ được giao khi được bốc xếp lên phương tiện vận tải do người mua sắp xếp. Nếu địa điểm giao hàng chỉ định là nơi khác, hàng sẽ được giao khi người bán đã hoàn thành việc bốc xếp lên phương tiện vận tải, và đưa hàng đến địa điểm được chỉ định để sẵn sàng cho việc dỡ ra khỏi phương tiện vận tải của người bán và đặt dưới sự định đoạt của người vận chuyển hoặc bất kỳ người khác nào do người mua chỉ định.
 • Nếu bất kỳ địa điểm nào trong hai địa điểm đã nêu trên được chỉ định để giao hàng, thì đó sẽ là nơi chuyển giao rủi ro và chi phí cho người mua
 • Điều kiện FCA quy định người bán làm thủ tục hải quan xuất khẩu.
 • FCA Incoterms 2020 yêu cầu người mua phải chỉ định người vận chuyển để phát hành B/L với chú thích “on board” cho người bán, nếu đã được thỏa thuận trong hợp đồng thương mại.
 • Điều kiện FCA được áp dựng với mọi phương thức vận tải.
 • Named place = Delivery point: Địa điểm chỉ định cũng chính là địa điểm giao hàng.

Đọc thêm chi tiết điều kiện FCA Incoterms 2020

Điều kiện CPT Incoterms 2020 

Trong trường hợp bên mua mong muốn nhận hàng theo điều kiện FCA nhưng không có khả năng tự sắp xếp vận chuyển, họ nên đàm phán để ký kết hợp đồng theo điều kiện CPT Incoterms 2020. Bên bán sẽ ước tính các chi phí phát sinh liên quan đến vận chuyển và tính vào tổng số tiền bán hàng phải thu từ bên mua.

tóm tắt nội dung điều kiện CPT Incoterms 2020

Tóm tắt:

 • Điều khoản CPT quy định rằng, người bán chịu trách nhiệm giao hàng và chuyển giao rủi ro cho người mua trong hai trường hợp sau: khi hàng được giao cho nhà vận chuyển mà người bán đã thuê; hoặc khi người bán mua lô hàng được giao như vậy và đã giao hàng cho người mua.
 • Ngay khi hàng được giao cho người mua, người bán không thể đảm bảo rằng hàng sẽ đến điểm đến một cách an toàn và đầy đủ. Trách nhiệm chịu rủi ro được chuyển từ người bán sang người mua khi hàng được giao cho nhà vận chuyển.
 • Để vận chuyển hàng từ điểm giao hàng đến điểm đến như đã thỏa thuận, người bán phải ký hợp đồng vận tải.
 • CPT Incoterms 2020 được sử dụng cho mọi phương thức vận chuyển.
 • Named place ≠ Delivery point: Địa điểm chỉ định khác với địa điểm giao hàng.

Đọc thêm chi tiết điều kiện CPT Incoterms 2020

Điều kiện CIP Incoterms 2020

Nếu bên mua muốn nhận hàng theo điều kiện CPT và yêu cầu bên bán mua bảo hiểm cho lô hàng, thì có thể thỏa thuận ký hợp đồng với điều kiện CIP. Theo điều khoản này, bên bán sẽ mua bảo hiểm và chịu chi phí đó, tuy nhiên bên mua sẽ phải chịu rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng của lô hàng trong quá trình vận chuyển từ điểm giao hàng đến địa điểm chỉ định.

tóm tắt nội dung điều kiện CIP Incoterms 2020

Tóm tắt:

 • CIP là thuật ngữ viết tắt tiếng Anh cho “Carriage and Insurance Paid to”, nghĩa là người bán sẽ chịu trách nhiệm giao hàng cho người mua và mua bảo hiểm cho hàng hóa trong quá trình vận chuyển. Rủi ro về hàng hóa được chuyển từ người bán sang người mua khi hàng hóa được giao cho người vận chuyển được thuê bởi người bán hoặc khi người bán mua lô hàng như vậy và giao cho người mua.
 • Sau khi hàng đã được giao cho người mua như vậy, người bán không thể đảm bảo rằng hàng hóa sẽ được vận chuyển đến điểm đến một cách an toàn và đầy đủ. Rủi ro sẽ được chuyển sang người mua khi hàng hóa được giao cho người vận chuyển do người bán thuê.
 • Để đưa hàng hóa từ điểm giao hàng đến điểm đến đã được thỏa thuận, người bán phải ký hợp đồng vận chuyển
 • Người bán còn phải mua bảo hiểm cho hàng hóa từ điểm giao hàng đến điểm đến.
 • CIP là điều kiện được áp dụng với mọi phương thức vận chuyển.
 • Delivery point ≠ Named place: chú ý rằng điểm giao hàng không giống với địa điểm chỉ định

Đọc thêm chi tiết điều kiện CIP Incoterms 2020

Điều kiện DAP Incoterms 2020

Nếu bên mua thiếu kinh nghiệm hoặc khả năng để vận chuyển hàng hóa đến nơi nhập khẩu nội địa của mình, bên bán có thể đảm nhiệm thêm nhiệm vụ này (kèm theo chi phí phát sinh, được tính vào giá cả hàng hóa) và ký hợp đồng theo điều kiện DAP.

tóm tắt nội dung điều kiện DAP Incoterms 2020

Tóm tắt:

 • DAP là thuật ngữ chỉ người bán giao hàng cho người mua và chuyển rủi ro hàng hóa cho người mua khi hàng hóa được bàn giao cho người mua tại điểm đến đã được thỏa thuận và sẵn sàng để được dỡ xuống phương tiện vận tải.
 • Toàn bộ rủi ro trong quá trình vận chuyển hàng hóa từ điểm giao hàng tới địa điểm đến được chỉ định sẽ do người bán chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, sau khi hàng hóa được giao tại điểm giao hàng, rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng hàng hóa sẽ được chuyển giao cho người mua.
 • Tất cả các chi phí phát sinh trước điểm giao hàng sẽ được người bán chịu, trong khi tất cả các chi phí phát sinh sau điểm giao hàng sẽ do người mua chịu trách nhiệm.
 • Để đưa hàng đến địa điểm chỉ định, người bán phải ký hợp đồng vận chuyển.
 • Có thể sử dụng DAP cho mọi phương thức vận chuyển
 • Named place = Delivery point: Địa điểm giao hàng cũng chính là địa điểm chỉ định.

Đọc thêm chi tiết điều kiện DAP Incoterms 2020

Điều kiện DPU Incoterms 2020 

Nếu người mua không có kinh nghiệm hoặc khả năng tiếp nhận và vận chuyển hàng hóa đến kho nhập khẩu. Hoặc không có kinh nghiệm hoặc khả năng dỡ hàng xuống khỏi phương tiện vận tải thì người bán có thể xử lý luôn phần việc này và tính chi phí vào tiền hàng. Trong trường hợp này, hợp đồng sẽ được ký kết theo điều kiện DPU.

tóm tắt nội dung điều kiện DPU Incoterms 2020

Tóm tắt:

 • DPU đề cập về việc người bán giao hàng cho người mua và chuyển giao rủi ro về hàng hóa cho người mua ngay khi hàng hóa được dỡ xuống từ phương tiện vận chuyển tại địa điểm đến đã được chỉ định. Tại điểm đến, bên mua có quyền định đoạt đối với hàng hóa và hoàn tất các thủ tục nhập khẩu.
 • Người bán chịu toàn bộ rủi ro và chi phí phát sinh để đưa hàng hóa đến điểm đến được chỉ định và dỡ hàng hóa xuống tại điểm đến được chỉ định. DPU là điều khoản Incoterms duy nhất yêu cầu người bán phải thực hiện nghĩa vụ dỡ hàng tại điểm đến cho người mua.
 • Tất cả các chi phí phát sinh trước điểm giao hàng đều được chịu bởi người bán và tất cả các chi phí phát sinh sau điểm giao hàng đều được chịu bởi người mua.
 • Để đưa hàng đến điểm đến được chỉ định, người bán phải ký kết hợp đồng vận chuyển.
 • Điều khoản DPU có thể được áp dụng cho bất kỳ phương thức vận chuyển nào.
 • Named place = Delivery point: Địa điểm chỉ định cũng chính là địa điểm giao hàng.

Đọc thêm chi tiết điều kiện DPU Incoterms 2020

Điều kiện DDP Incoterms 2020

Nếu bên mua không có khả năng hoặc kinh nghiệm thực hiện thủ tục hải quan nhập khẩu cho lô hàng, bên bán có thể hỗ trợ công việc này (tính trước số tiền thuế nhập khẩu và phí phải nộp vào giá hàng hóa) và ký kết hợp đồng theo điều kiện DDP.

tóm tắt nội dung điều kiện DDP Incoterms 2020

Tóm tắt:

 • DDP là điều khoản Incoterms trong đó người bán chịu trách nhiệm hoàn tất thủ tục hải quan nhập khẩu và giao hàng cho người mua tại điểm đến đã được chỉ định. Người mua có quyền định đoạt hàng hóa sau khi hàng đã được đưa xuống phương tiện vận chuyển tại điểm đến và sẵn sàng để dỡ hàng.
 • Trong quá trình vận chuyển hàng hóa tới điểm đến được chỉ định, người bán chịu trách nhiệm và rủi ro về mọi tổn thất, hư hỏng hoặc mất mát của hàng hóa.
 • Tất cả chi phí phát sinh trước điểm giao hàng đều do người bán chịu, bao gồm cả chi phí làm thủ tục hải quan nhập khẩu, và tất cả chi phí sau điểm giao hàng do người mua chịu.
 • Người bán cũng phải ký kết hợp đồng vận tải để vận chuyển hàng đến địa điểm chỉ định.
 • Điều khoản DDP được áp dụng cho mọi phương thức vận tải.
 • Named place = Delivery point: Địa điểm chỉ định cũng chính là địa điểm giao hàng.

Đọc thêm chi tiết điều kiện DDP Incoterms 2020

Điều kiện FAS Incoterms 2020

Nếu bên bán có khả năng tự vận chuyển hàng hóa ra cầu tàu tại cảng xuất khẩu, thì nên tự thực hiện việc này và chịu mọi chi phí và rủi ro phát sinh. Bên bán cần tính toán các chi phí này vào giá hàng hóa và yêu cầu ký hợp đồng theo điều kiện FAS.

tóm tắt nội dung điều kiện FAS Incoterms 2020

Tóm tắt:

 • FAS là thuật ngữ Incoterms miêu tả việc người bán giao hàng cho người mua tại cảng bốc xếp hàng chỉ định. Tại thời điểm hàng hóa được đặt dọc mạn tàu, rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng hàng hóa sẽ chuyển sang người mua và tất cả chi phí sau thời điểm đó sẽ do người mua chịu trách nhiệm. Người bán phải thực hiện thủ tục hải quan xuất khẩu và có khả năng đưa hàng ra cầu tàu tại cảng xuất khẩu. FAS chỉ áp dụng với phương thức vận tải biển.
 • FAS là điều khoản Incoterms miêu tả việc người bán giao hàng cho người mua tại cảng bốc xếp hàng chỉ định.
 • Rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng hàng hóa chuyển giao tại thời điểm hàng hóa được đặt dọc mạn tàu, và tất cả chi phí sau thời điểm đó sẽ do người mua chịu trách nhiệm.
 • Người bán phải thực hiện thủ tục hải quan xuất khẩu và có khả năng đưa hàng ra cầu tàu tại cảng xuất khẩu.
 • Điều khoản FAS chỉ áp dụng với phương thức vận tải biển.
 • Delivery point = Named place: Địa điểm giao hàng chính là địa điểm chỉ định.

Đọc thêm chi tiết điều kiện FAS Incoterms 2020

Điều kiện FOB Incoterms 2020

Nếu bên bán có khả năng đưa hàng lên boong tàu an toàn tại cảng xuất khẩu, thì nên thực hiện việc này (tự chịu chi phí và rủi ro phát sinh, tính vào giá sản phẩm trước khi bán) và yêu cầu ký hợp đồng vận chuyển theo điều kiện FOB.

tóm tắt nội dung điều kiện FOB Incoterms 2020

Tóm tắt:

 • FOB là điều khoản Incoterms miêu tả việc người bán giao hàng cho người mua khi hàng hóa được đặt lên boong tàu tại cảng bốc hàng được chỉ định bởi người mua. Hoặc, người bán mua lô hàng được giao như vậy, sau đó giao hàng cho người mua.
 • Khi hàng hóa được đặt lên boong tàu, rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng của lô hàng sẽ chuyển giao cho người mua, và từ thời điểm đó, người mua sẽ chịu mọi chi phí.
 • Phương thức FOB yêu cầu người bán thực hiện thủ tục hải quan xuất khẩu và chỉ được sử dụng trong vận chuyển đường biển.
 • Delivery point = Named place: Địa điểm giao hàng chính là địa điểm chỉ định.

Đọc thêm chi tiết điều kiện FOB Incoterms 2020

Điều kiện CFR Incoterms 2020

Nếu bên bán có khả năng thuê tàu, họ nên thực hiện việc này và tự chịu chi phí phát sinh để vận chuyển hàng tới cảng nhập khẩu, đồng thời tính toán chi phí này vào giá của hàng hóa và không chịu trách nhiệm về rủi ro phát sinh. Bên bán cũng nên ký hợp đồng theo điều kiện CFR.

tóm tắt nội dung điều kiện CFR Incoterms 2020

Tóm tắt:

 • Điều kiện CFR quy định rằng người bán phải giao hàng cho người mua khi hàng được đặt trên boong tàu hoặc khi người bán đã mua lô hàng và giao nó cho người mua.
 • Khi hàng hóa được đặt trên boong tàu, rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng của lô hàng được chuyển giao cho người mua, và tại thời điểm đó, người bán được coi là đã hoàn thành nghĩa vụ giao hàng, bất kể hàng hóa có đến cảng dỡ trong tình trạng tốt và đầy đủ hay không.
 • Theo điều khoản CFR, người bán không chịu trách nhiệm mua bảo hiểm cho hàng hóa, do đó người mua phải tự mua bảo hiểm.
 • Người bán cần ký hợp đồng vận chuyển hàng hóa từ nơi giao hàng tới cảng đến đã được chỉ định.
 • Điều kiện CFR chỉ áp dụng cho phương thức vận chuyển đường biển.
 • Named place ≠ Delivery point: Địa điểm chỉ định khác với địa điểm giao hàng.

Đọc thêm chi tiết điều kiện CFR Incoterms 2020

Điều kiện CIF Incoterms 2020

Nếu bên bán có khả năng mua bảo hiểm cho lô hàng được vận chuyển trên tàu biển, họ nên tự chi trả chi phí phát sinh để mua bảo hiểm và tính toán chi phí này vào giá hàng. Đồng thời, họ nên ký kết hợp đồng theo điều kiện CIF.

tóm tắt nội dung điều kiện CIF Incoterms 2020

​Tóm tắt:

 • Theo điều kiện CIF, người bán sẽ giao hàng cho người mua khi hàng hóa được đặt trên boong tàu hoặc khi người bán mua lô hàng được giao để giao cho người mua.
 • Rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng của lô hàng sẽ được chuyển giao cho người mua khi hàng hóa được đặt trên boong tàu. Tại thời điểm đó, người bán được xem là đã hoàn thành nghĩa vụ giao hàng, dù cho hàng hóa có đến cảng dỡ trong tình trạng tốt và đầy đủ hay không.
 • Theo điều khoản CIF, người bán là bên chịu trách nhiệm mua bảo hiểm hàng hóa và phải ký kết hợp đồng vận tải hàng hóa từ nơi giao hàng tới cảng đến đã được chỉ định.
 • CIF chỉ được sử dụng với phương thức vận tải đường biển.

Đọc thêm chi tiết điều kiện CIF Incoterms 2020

Nội dung trên Vạn Hải Group đã giúp bạn tóm tắt 11 điều kiện Incoterms 2020. Để xem nội dung đầy đủ của phiên bản incoterms 2020 bạn có thể tải bằng đường link dưới đây: