Trong bài viết này, Vạn Hải sẽ cung cấp thông tin chi tiết về điều kiện giao hàng CPT Incoterms 2020. Bao gồm định nghĩa CPT là gì? Các nghĩa vụ của người mua người bán theo Incoterms 2020, cũng như các vấn đề liên quan khác. Hãy cùng khám phá ngay nhé!

cpt-la-gi

1. CPT là gì?

CPT là từ viết tắt của cụm từ Carriage Paid To, có nghĩa là cước phí trả tới. Thuật ngữ này được sử dụng trong thương mại quốc tế để quy định các nghĩa vụ, chi phí và rủi ro liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa từ người bán sang người mua theo các quy tắc Incoterms do Phòng Thương mại Quốc tế (ICC) công bố.

Điều kiện CPT sử dụng cho mọi phương thức vận tải và vận tải đa phương tiện. Được hiểu là người bán sẽ giao hàng cho người chuyên chở hoặc người được chỉ định bởi người bán tại một địa điểm thỏa thuận (nếu đã được thỏa thuận giữa các bên), và người bán phải ký hợp đồng và chi trả các chi phí vận chuyển cần thiết để đưa hàng hóa tới điểm đến được chỉ định. 

Cách dẫn chiếu điều kiện CPT trên hợp đồng ngoại thương: CPT [Nơi đến quy định] Incoterms 2020.

Ví dụ: CPT 56 Nguyen Van Linh, Hai Chau District, Da Nang, Viet Nam Incoterms 2020 

2. Hướng dẫn sử dụng điều kiện CPT Incoterms 2020

Dưới đây là hướng dẫn cụ thể về cách sử dụng điều kiện CPT trong phiên bản Incoterms 2020

Về phương thức vận tải

Điều kiện này áp dụng cho tất cả các phương thức vận chuyển và có thể được sử dụng khi có nhiều phương tiện vận chuyển tham gia.

Chuyển giao hàng hóa và rủi ro 

Cước phí trả tới có nghĩa là người bán giao hàng cho người vận chuyển hoặc người được chỉ định tại một địa điểm thỏa thuận (nếu đã được thỏa thuận giữa các bên) và phải ký hợp đồng và trả chi phí vận chuyển cần thiết để đưa hàng hóa tới địa điểm đích.

Khi sử dụng điều kiện CPT, người bán hoàn thành nghĩa vụ giao hàng khi giao hàng cho người vận chuyển, chứ không phải giao hàng đến điểm đến.

Trong điều kiện CPT có 2 điểm tới hạn, vì rủi ro và chi phí được chuyển giao tại hai địa điểm khác nhau. Các bên nên quy định rõ hơn về địa điểm giao hàng để chuyển rủi ro cho người mua và địa điểm đến để người bán thuê phương tiện vận chuyển để chuyển hàng hóa.

Nếu có nhiều người chuyên chở tham gia vận chuyển hàng hóa đến điểm đến quy định và không có thỏa thuận cụ thể về địa điểm giao hàng, thì rủi ro sẽ được chuyển cho người mua khi hàng hóa đã được giao cho người chuyên chở đầu tiên tại địa điểm mà người bán chọn và mà người mua không có quyền kiểm soát. Nếu các bên muốn chuyển rủi ro tại một thời điểm sau (ví dụ như tại cảng biển hoặc sân bay), thì họ phải quy định rõ ràng trong hợp đồng mua bán.

Các bên cũng cần quy định địa điểm đến được chỉ định càng rõ càng tốt, vì các chi phí đến điểm đó sẽ do người bán chịu. Người bán cần ký hợp đồng vận chuyển phù hợp với địa điểm này. Nếu người bán phải trả thêm chi phí vận chuyển để dỡ hàng tại điểm đến quy định theo hợp đồng, thì người bán sẽ không có quyền đòi người mua bồi thường hay hoàn trả những chi phí đó trừ khi có thỏa thuận khác giữa hai bên.

Chi phí dỡ hàng tại đích đến

Nếu trong hợp đồng chuyên chở mà người bán đã ký kết có ghi rõ chi phí dỡ hàng tại cảng đích, thì người bán sẽ phải thanh toán cho chi phí này, trừ khi đã có thỏa thuận trước đó giữa hai bên về việc người mua sẽ trả lại chi phí này cho người bán.

Nghĩa vụ thông quan xuất khẩu và nhập khẩu

Theo điều kiện CPT trong Incoterms, người bán có nghĩa vụ thông quan xuất khẩu cho hàng hóa (nếu cần). Và người mua có nghĩa vụ thông quan nhập khẩu hoặc thông quan khi quá cảnh, không phải trả thuế nhập khẩu hoặc chi phí làm thủ tục hải quan nhập khẩu.

3. Phân chia trách nhiệm của người bán, người mua theo CPT Incoterms 2020

cpt-la-gi

3.1. Quy định về trách nhiệm chi phí của người bán và người mua

Theo điều kiện CPT Incoterm 2020, phụ thuộc vào từng loại chi phí cụ thể sẽ do người mua hoặc người bán chịu trách nhiệm chi trả. Chi tiết như sau:

Các chi phí do người mua chịu:

 • Các chi phí liên quan đến hàng hóa sau khi bên vận tải đầu tiên nhận hàng;
 • Chi phí đóng gói, dỡ hàng tại cảng đích và vận chuyển về kho;
 • Chi phí vận chuyển nội địa tại cảng đích, trừ những chi phí do người bán đã trả trước cho bên vận tải;
 • Chi phí phát sinh khi người mua không cung cấp thông tin chính xác về địa điểm và thời gian giao nhận hàng;
 • Chi phí liên quan đến việc kiểm tra, thông quan hàng hoá trước khi xuất khẩu, trừ khi thủ tục này chỉ thuộc thẩm quyền của nước xuất khẩu.

Các chi phí do người bán chịu:

 • Chi phí làm thủ tục xuất khẩu hàng hoá;
 • Chi phí vận chuyển hàng đến bên vận tải đầu tiên;
 • Các chi phí đưa hàng đến vị trí cảng đích theo quy định trong hợp đồng đã ký kết;
 • Chi phí vận chuyển các chứng từ đến người mua;
 • Chi phí vận chuyển hàng qua các nước khác chờ quá cảnh theo hợp đồng.

3.2. Nghĩa vụ của người bán, người mua theo CPT Incoterms 2020

Nghĩa vụ của bên mua bao gồm những điều sau đây:

 • Chịu trách nhiệm về mọi rủi ro và tổn thất xảy ra khi hàng hóa đã được giao cho người vận chuyển đầu tiên;
 • Thực hiện các thủ tục nhập khẩu hàng hóa;
 • Thực hiện các thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu;
 • Cung cấp cho bên bán thông tin chi tiết về điểm đến và thời gian giao hàng tại cảng;
 • Không có nghĩa vụ giao kết hợp đồng vận chuyển hoặc bảo hiểm.

Nghĩa vụ bên bán bao gồm những điều sau đây:

 • Cung cấp các chứng từ quan trọng như hóa đơn thương mại theo hợp đồng;
 • Người vận chuyển đầu tiên có trách nhiệm vận chuyển hàng hóa an toàn đến địa điểm đã chỉ định vào đúng thời gian đã thỏa thuận;
 • Thuê và ký hợp đồng vận tải để đưa hàng hóa tới cảng đến theo lộ trình thông thường và thuận tiện nhất;
 • Đảm bảo hàng hóa được đóng gói đúng cách để vận chuyển an toàn;
 • Làm thủ tục xuất khẩu, cung cấp thông tin và những tài liệu để người mua hoàn thành thủ tục nhập khẩu;
 • Cung cấp thông tin cho người mua về việc chuyển giao hàng cho người vận chuyển và cung cấp chứng từ xác nhận đã chuyển giao hàng một cách an toàn cho người vận chuyển.
 • Cả bên mua và bên bán đều có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng.

4. Cách sử dụng thanh toán CPT Incoterms đúng và hiệu quả 

Điều kiện CPT thường được sử dụng trong vận chuyển hàng không và lô hàng Ro-Ro. Trong trường hợp có nhiều phương thức vận chuyển, rủi ro được chuyển nhượng khi hàng hóa được giao cho người vận chuyển đầu tiên. Tất cả các điều kiện giao hàng thuộc nhóm C bao gồm CPT, người bán có trách nhiệm ký hợp đồng vận chuyển quốc tế. Địa điểm chuyển giao trách nhiệm và rủi ro sẽ được chỉ định từ phía người mua.

Người mua và nhà xuất khẩu ít kinh nghiệm phù hợp với điều kiện giao hàng thuộc nhóm F hơn, điều kiện giao hàng nhóm C lại được các nhà xuất khẩu có kinh nghiệm thích hơn. Các điều kiện giao hàng thuộc nhóm C cho phép bạn trực tiếp thương lượng với hãng vận chuyển, đồng thời tất cả tài liệu, vận đơn và thông tin cần thiết cho L/C đều được gửi từ một nơi duy nhất.

Ngoài ra, sử dụng thuật ngữ thuộc nhóm C cung cấp cho bạn nhiều quyền lợi khi đàm phán hơn, đặc biệt là khi đặt nhiều hàng hóa với hãng vận chuyển. CPT Incoterms 2020 có thể áp dụng cho mọi phương thức vận chuyển, kể cả vận chuyển đa phương thức.

5. So sánh điều kiện giao hàng CPT và CIF Incoterms 2020

CPT (Carriage Paid To) và CIF (Cost, Insurance and Freight) là hai điều kiện giao hàng quốc tế thường được sử dụng trong các hợp đồng thương mại quốc tế. Mặc dù chúng có nhiều điểm tương đồng, nhưng cũng có những điểm khác nhau quan trọng. Sau đây là sự giống nhau và khác nhau giữa điều kiện CPT và CIF:

Giống nhau:

 • Sử dụng được cho mọi phương thức vận tải và vận tải đa phương tiện;
 • Bên bán chịu mọi chi phí, rủi ro để xin giấy phép và làm thủ tục thông quan xuất khẩu. Đồng thời hỗ trợ người mua lấy chứng từ xuất khẩu cần thiết cho quá trình nhập khẩu và quá cảnh. Bên mua hoàn trả mọi chi phí liên quan đến lấy chứng từ tại nước xuất khẩu và làm thủ tục nhập khẩu cho bên bán;
 • Giao nhận hàng sẽ do bên vận tải đầu tiên tại nơi đích đến quy định.

Khác nhau: điểm khác nhau rõ ràng nhất là về trách nhiệm mua bảo hiểm hàng hóa, cụ thể: 

 • Điều kiện CPT: Người bán không có trách nhiệm mua bảo hiểm hàng hóa;
 • Điều kiện CIP: Người bán có nghĩa vụ mua bảo hiểm hàng hóa, với mức bảo hiểm tối thiểu là bằng 110% giá trị hợp đồng hàng hóa.

Tóm lại CPT là một trong những điều kiện Incoterms được sử dụng rộng rãi trong giao dịch thương mại quốc tế. Trong bài viết trên Vạn Hải đã giúp bạn định nghĩa CPT là gì? Nghĩa vụ các bên theo CPT Incoterms 2020 và cách sử dụng thanh toán CPT hiệu quả.

Một số điều kiện Incoterms 2020 khác: DAPEXWDDPCIFFCA FASCFRCIPDPU, FOB
Bình luận
Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *