18 Th5: Tuyển dụng Operation Staff

Tuyển dụng Operation Staff ( Làm hàng/ đóng/ rút hàng xuất/ nhập, giao nhận chứng từ, giao nhận hàng hóa với khách hàng và với kho hàng, cảng; giám sát xếp / dỡ hàng vào / ra kho hàng theo đúng quy trình công ty và các bên đề ra.)

16 Th5: Tuyển dụng Logistics Customer Service/ Documentation Staff

Tuyển dụng Logistics Customer Service (Làm việc và liên hệ trực tiếp với khách hàng, tư vấn thủ tục hải quan, chính sách chuyên ngành, các giải pháp logistics tối ưu tới khách hàng; Khai báo hải quan, chuẩn bị hồ sơ cần thiết cho lô hàng xuất/ nhập khẩu (CO, hun trùng, kiểm dịch, kiểm tra chất lượng,…)

16 Th5: Tuyển dụng Im – Export Customer Service

Tuyển dụng Customer Service (Chăm sóc các khách hàng sẵn có và tư vấn cho khách hàng có nhu cầu về dịch vụ logistics của công ty; nâng cao doanh thu và lợi nhuận; Chăm sóc các đại lý/ các đầu mối bán hàng tiềm năng. Tìm kiếm, mở rộng, phát triển hệ thống đại lý Forwarders nước ngoài nâng cao doanh thu và lợi nhuận;)

16 Th5: Tuyển dụng Digital Marketing

Tuyển dụng Digital Marketing (Hoạch định kế hoạch, phân tích và thực hiện hoạt động Digital Marketing: Facebook, Google, theo dõi, đánh giá để tối ưu thiết kế/ nội dung của các chiến dịch quảng cáo Facebook, google, phân tích, đo lường và báo cáo các chỉ số fanpage. Phụ trách tương tác với các viewer)

16 Th5: Tuyển dụng Im – Export Documentation Staff

Tuyển dụng Documentation Staff:  Tiến hành các nghiệp vụ liên quan đến chứng từ hàng nhập, xuất khi có yêu cầu. Có trách nhiệm đảm bảo tính chính xác của chứng từ về hàng hóa xuất – nhập trên tàu trước khi thông quan, đảm bảo việc giao hàng cho khách hàng tuân thủ theo đúng quy trình và thủ tục pháp lý

15 Th3: Tuyển dụng Documentation Staff

Tuyển dụng Documentation Staff:  Tiến hành các nghiệp vụ liên quan đến chứng từ hàng nhập, xuất khi có yêu cầu. Có trách nhiệm đảm bảo tính chính xác của chứng từ về hàng hóa xuất – nhập trên tàu trước khi thông quan, đảm bảo việc giao hàng cho khách hàng tuân thủ theo đúng quy trình và thủ tục pháp lý

15 Th3: Tuyển dụng Digital Marketing

Tuyển dụng Digital Marketing (Hoạch định kế hoạch, phân tích và thực hiện hoạt động Digital Marketing: Facebook, Google, theo dõi, đánh giá để tối ưu thiết kế/ nội dung của các chiến dịch quảng cáo Facebook, google, phân tích, đo lường và báo cáo các chỉ số fanpage. Phụ trách tương tác với các viewer)